SNZT staat voor:   Stichting Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet.
 
Onze Stichting exploiteert het Nationaal Zweefvliegcentrum Terlet en heeft voorts ten doel:

A:   het ontwikkelen van normen en ontplooien van activiteiten, gericht op het verhogen van de veiligheid en het ter beschikking stellen van faciliteiten en het verlenen van organisatorische, materiële en/of financiële

B:  ondersteuning van het zweefvliegen en waar mogelijk andere luchtsporten, verbonden in de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart. 
 
Vliegers, neem voordat u gaat vliegen kennis van de: 

Reglementen en richtlijnen voor gebruikers

Actuele notams en aanwijzingen in het AIP.

Onder de noemer Samen en flexibel zijn de Terletclubs een samenwerkingsverbond overeengekomen aangaande het operationele gebruik van het vliegveld Terlet tijdens weekenden en feestdagen en voor het gebruik op doordeweekse dagen.

Het SNZT bestuur bestaat uit vrijwilligers die acteren in een omgeving welke men als volgt kan schetsen;


omgeving


De bestuursbezetting is als volgt; (dd Q1-2024)

  • Francis van Haaff - Voorzitter
  • Manuel Kusters - Secretaris
  • Rein Groot - Penningmeester
  • Martin Berends - Terreincommissie
  • Steffen Curwiel – Onroerend goed

    Middels deze link kunt u in contact met het bestuur, uw bericht wordt aan alle leden verstuurd.